Welcome to Changchun Zhenyu Electromechanical  Co., Ltd.

Search

WeChat QR code

ChangChun ZhenYu Machine-Electrical Equipment Co., Ltd  ICP.05002325  

Powered by : changchun.300.cn

Phone number: +86 13904335947

Yu Yanbo

 

Search

Phone number: +86 18943120519 Zhang Xishuang

tp
>
CONTACT US

CONTACT US

Addr.      :  No. 425, Changda Road, High-tech Development Zone, 

                    Changchun City

 

 

Zipcode  : 130103

 

 

TEL        :  [86]431-85024448

 

 

FAX        :  [86]431-85024443

 

 

 

 

百度地图API自定义地图